Blessures en ongevallen
Blessures et accidents


Blessurepreventie: iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid

Blessures kunnen ontstaan en de aard van de kwetsuren verschilt nogal: van licht letsel waarmee gemakkelijk verder kan worden gespeeld tot zware blessures, waardoor een tijd lang niet kan worden getraind en gespeeld.

De club moet voorwaarden scheppen om zoveel, zo goed en zo leuk mogelijk te kunnen voetballen. Dit betekent dat er óók zo veilig mogelijk moet kunnen worden gevoetbald.

Spelers hebben daarbij hun eigen verantwoordelijkheid. Ook naar de tegenstander! Een warming-up of het dragen van scheenbeschermers bijvoorbeeld, daar moet iedere voetballer zelf voor zorgen. De trainer/coach en délégué waken erover dat dit gebeurt.

Sportongeval: wat te doen?


Download het aangifteformulier


· Vraag aan uw trainer of afgevaardigde een formulier “aangifte van ongeval” of download het formulier.
· Ga zo spoedig mogelijk naar een dokter van uw keuze of spoedgevallendienst van een ziekenhuis. Laat de kant van het formulier “ Medisch getuigschrift” invullen door de arts.
· Indien kiné nodig is laat de arts het aantal behandelingen invullen. Let op: De verzekeringen van de KBVB betalen enkel het aantal aangevraagde kinébehandelingen terug.
· Vul zelf de kant “aangifte van ongeval” in met alle nodige gegevens (naam ziekenfonds, aansluitingsnummer, …) + KLEVER MUTUALITEIT
· Dien de aangifte in binnen de 10 dagen na datum van het ongeval bij Nancy Day.


1 Bij volledige genezing:

· Een bewijs van genezing voorleggen aan de jeugdcoördinator of TVJO. Zonder bewijs van herstel kan men niet trainen noch spelen.
· Laat een controleonderzoek doen bij uw dokter.
· Dien alle onkosten in bij uw mutualiteit (erelonen, hospitalisatie, kiné…)
· Vraag naar een bewijs van terugbetaling van een sportongeval bij uw mutualiteit.

Het bedrag (enkel het geconventioneerde gedeelde) dat niet terugbetaald wordt door uw mutualiteit is gedekt door de verzekering van de KBVB (verminderd met een franchise).

Breng alle documenten zo snel mogelijk binnen bij Nancy Day:

· Bewijs van terugbetaling door uw mutualiteit;
· Onkostennota van betaling van geneesmiddelen bij apotheek (geen kastickets !)
· Factuur van hospitalisatie (originele factuur, geen kopie)
· Attest van kinesist met alle vermelde behandelingen
· Neem steeds kopies voor uw eigen dossier!


2 Let op:

· Bij hospitalisatie is de opleg voor 1- of 2- persoonskamer niet verzekerd.
· Voor “tanden” geldt een speciale regeling.
· Geneesmiddelen waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomt, worden ook niet betaald door de verzekering. Het bedrag dat door de verzekeringen wordt terugbetaald, zal na goedkeuring door de voetbalbond terugbetaald worden aan de ouders.
· Een bewijs van genezing voorleggen aan de jeugdcoördinator of TVJO. Zonder bewijs van herstel kan men niet trainen noch spelen.

Afspraken: ouders

Afspraken: spelersFACEBOOK
In the pictureBezoekers vandaag: 651
Bezoekers gisteren: 0
Bezoekers deze maand: 15575

INSCHRIJVING - INSCRIPTION

Inschrijven

SPONSORS